• به مناسبت زاد روز استاد کیمیایی

    مسعود کیمیایی

    شب وتاریکی ستایش برانگیز نیست زیرا که شیارها و لکه ها را میپوشاند و کیفیت های نامطلوب را در هاله ای از افسون و تقدس نشان می دهد

    ادامه ...

سینمای کیمیایی

دیالوگ های ماندگار سینمای کیمیایی

تصاویری از سینمای کیمیایی