• نقد و بررسی های یکتا پناه پور

    تحليل شناختي در سينماي مسعود کيميايي

    یک استعاره، یک سکانس بررسی روایت‌شناسی سکانسی از فیلم «اعتراض» کیمیایی با رویکرد پیکره‌ای به تحلیل انتقادی استعاره

    ادامه ...

سینمای کیمیایی

دیالوگ های ماندگار سینمای کیمیایی

تصاویری از سینمای کیمیایی