• دندان مار داستان تولد حماسه از خاکستر واقعیت های زندگی

    دندان مار اثر مسعود کیمیایی (نوید پور محمد رضا)

    ادامه ...

سینمای کیمیایی

دیالوگ های ماندگار سینمای کیمیایی

تصاویری از سینمای کیمیایی