درباره ما

سایت سینما یکتا اولین پایگاه تخصصی تحلیل شناختی سینما با دیدگاهی زبانشناختی از دکتر یکتا پناه  پور  و دربرگیرنده فیلم ها، فیلمنامه ها، سکانس ها، دیالوگ ها، بازیگرها، فیلمبرداری، صدا، موسیقی، تدوین و مصاحبه ها از سینمای ایران و جهان به ویژه سینمای کیمیایی است.